část obce Kokovice

Identifikace

ICZUJ: 532461
KODCOB: 066443
ID31: 7274
ID32: 7274
GPS: JTSK (Y, X): 771882, 1015433
S-42 (Y, X): 3426328.495, 5574500.677
UTM (Y, X): 426234.9154, 5572130.5370
Šířka/Délka: 50° 17' 48.0415183500", 13° 57' 51.5811529800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOKOVICE v r. 1869 osada obce Klobuky v okr. Slaný, v r. 1880-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 část obce Klobuky v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Kokovice

Nadřazená místa

obec Klobuky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1701), Kvílice 1, matrika narozených
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika narozených
Matrika (1701-1760), Vraný 2, matrika narozených
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika narozených
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika narozených
Matrika (1749-1784), L115/4, matrika narozených
Matrika (1784-1814), Klobuky 7, matrika narozených
Matrika (1815-1854), Klobuky 8, matrika narozených
Matrika (1855-1880), Klobuky 15, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1704), Kvílice 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika oddaných
Matrika (1700-1751), Vraný 2, matrika oddaných
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika oddaných
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika oddaných
Matrika (1749-1784), L115/5, matrika oddaných
Matrika (1784-1813), Klobuky 7, matrika oddaných
Matrika (1815-1854), Klobuky 8, matrika oddaných
Matrika (1855-1880), Klobuky 15, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1702), L115/1, matrika zemřelých
Matrika (1700-1757), Vraný 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1734), L115/2, matrika zemřelých
Matrika (1734-1749), L115/3, matrika zemřelých
Matrika (1749-1784), L115/6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1814), Klobuky 7, matrika zemřelých
Matrika (1815-1854), Klobuky 8, matrika zemřelých
Matrika (1855-1880), Klobuky 15, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!