část obce Řečkov

Identifikace

ID31: 102708
ID32: 72708
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ŘEČKOV v r. 1869 pod názvem Rečkov osada obce Malá Bělá v okr. Mnichovo Hradiště, v r. 1880 osada obce Malá Běla v okr. Mnichovo Hradiště, v r. 1890 osada obce Malá Bělá v okr. Mnichovo Hradiště, v dalších letech viz Malý Rečkov, Velký Rečkov, Velký Rečkov 1. díl

Alternativní názvy

část obce Rečkov
část obce Řečkov

Nadřazená místa

obec Bakov nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!