část obce Růžová

Identifikace

ID31: 102689
ID32: 72689
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

RŮŽOVÁ v r. 1869-1880 pod názvem Růžená osada obce Janušov v okr. Rýmařov, v r. 1890-1900 osada obce Janoušov v okr. Rýmařov, v r. 1910-1950 osada obce Janušov v okr. Rýmařov, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Rýmařov v okr. Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Růžená
část obce Růžová

Nadřazená místa

obec Rýmařov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!