část obce Jedomělice

Identifikace

ICZUJ: 532410
KODCOB: 058106
ID31: 7266
ID32: 7266
GPS: JTSK (Y, X): 772321, 1022521
S-42 (Y, X): 3426804.483, 5567413.914
UTM (Y, X): 426710.7104, 5565046.6600
Šířka/Délka: 50° 13' 58.9365819900", 13° 58' 20.5639314400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JEDOMĚLICE v r. 1869-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Jedomělice

Nadřazená místa

obec Jedomělice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1663-1722), Smečno 1, matrika narozených
Matrika (1665-1707), L183/1, matrika narozených
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika narozených
Matrika (1674-1701), Kvílice 1, matrika narozených
Matrika (1701-1741), Kvílice 2, matrika narozených
Matrika (1706-1736), L183/3, matrika narozených
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika narozených
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika narozených
Matrika (1784-1799), Pozdeň 3, matrika narozených
Matrika (1800-1827), Pozdeň 8, matrika narozených
Matrika (1827-1846), Pozdeň 9, matrika narozených
Matrika (1847-1869), Pozdeň 10, matrika narozených
Matrika (1870-1919), Pozdeň 28, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1661-1701), L183/1, matrika oddaných
Matrika (1664-1722), Smečno 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika oddaných
Matrika (1669-1721), Smečno 21, matrika oddaných
Matrika (1673-1704), Kvílice 1, matrika oddaných
Matrika (1705-1740), Kvílice 2, matrika oddaných
Matrika (1706-1734), L183/3, matrika oddaných
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika oddaných
Matrika (1784-1799), Pozdeň 4, matrika oddaných
Matrika (1800-1837), Pozdeň 8, matrika oddaných
Matrika (1837-1846), Pozdeň 9, matrika oddaných
Matrika (1847-1869), Pozdeň 10, matrika oddaných
Matrika (1870-1920), Pozdeň 28, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1668-1705), L183/2, matrika zemřelých
Matrika (1690-1710), L183/1, matrika zemřelých
Matrika (1706-1784), L183/3, matrika zemřelých
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika zemřelých
Matrika (1756-1784), Pozdeň 2, matrika zemřelých
Matrika (1784-1799), Pozdeň 5, matrika zemřelých
Matrika (1800-1839), Pozdeň 8, matrika zemřelých
Matrika (1840-1846), Pozdeň 9, matrika zemřelých
Matrika (1847-1869), Pozdeň 10, matrika zemřelých
Matrika (1870-1934), Pozdeň 28, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!