část obce Račín

Identifikace

ID31: 102656
ID32: 72656
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

RAČÍN v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880 pod názvem Račín II. díl t. Očehora osada obce Dolní Jamné v okr. Teplá, v r. 1890 pod názvem Račín 2. díl osada obce Dolní Jamné v okr. Teplá, v r. 1900-1930 osada obce Dolní Jamné v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Dolní Jamné v okr. Toužim, v r. 1961-1970 část obce Dolní Jamné v okr. Plzeň-sever, k 30.6.1970 jako část obce zanikla (součást obce Bezvěrov v okr. Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Očehora
část obce Račín
část obce Račín ii. díl

Nadřazená místa

obec Bezvěrov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!