část obce Budenice

Identifikace

ICZUJ: 532401
KODCOB: 057631
ID31: 7264
ID32: 7264
GPS: JTSK (Y, X): 762079, 1014259
S-42 (Y, X): 3435900.661, 5576925.549
UTM (Y, X): 435803.1838, 5574554.4230
Šířka/Délka: 50° 19' 10.5383288600", 14° 5' 53.6524304800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BUDENICE v r. 1869-1900 osada obce Šlapanice v okr. Slaný, v r. 1910 pod názvem Budenice 1. díl osada obce Jarpice v okr. Slaný, v r. 1921-1950 osada obce Jarpice v okr. Slaný, od r. 1961 část obce Jarpice v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Budenice
část obce Budenice 1. díl

Nadřazená místa

obec Jarpice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1701-1760), Vraný 2, matrika narozených
Matrika (1761-1784), Vraný 3, matrika narozených
Matrika (1817-1847), Budenice 2, matrika narozených
Matrika (1848-1886), Budenice 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1700-1751), Vraný 2, matrika oddaných
Matrika (1752-1784), Vraný 3, matrika oddaných
Matrika (1820-1847), Budenice 2, matrika oddaných
Matrika (1848-1887), Budenice 11, matrika oddaných
Matrika (1905-1932), Zlonice 43, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1700-1757), Vraný 2, matrika zemřelých
Matrika (1758-1784), Vraný 3, matrika zemřelých
Matrika (1819-1847), Budenice 2, matrika zemřelých
Matrika (1848-1886), Budenice 11, matrika zemřelých
Index k matrice narozených oddaných a zemřelých (1784-1847), Budenice 10, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!