část obce Hrdlív

Identifikace

ICZUJ: 532363
KODCOB: 048038
ID31: 7258
ID32: 7258
GPS: JTSK (Y, X): 765774, 1027244
S-42 (Y, X): 3433905.520, 5563571.311
UTM (Y, X): 433808.8562, 5561205.6220
Šířka/Délka: 50° 11' 57.6049313000", 14° 4' 21.2173618500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRDLÍV v r. 1869 pod názvem Hrdliv osada obce Třebichovice v okr. Slaný, v r. 1880-1900 pod názvem Hrdliv osada obce Střebichovice t. Třebichovice v okr. Slaný, v r. 1910 pod názvem Hrdliv obec v okr. Slaný, v r. 1921-1950 obec v okr. Slaný, od r. 1961 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Hrdliv
část obce Hrdlív

Nadřazená místa

obec Hrdlív

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika narozených
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika narozených
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika narozených
Matrika (1771-1823), Pchery 5, matrika narozených
Matrika (1824-1831), Pchery 6, matrika narozených
Matrika (1832-1840), Pchery 7, matrika narozených
Matrika (1840-1888), Pchery 33, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika oddaných
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika oddaných
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika oddaných
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1825), Pchery 14, matrika oddaných
Matrika (1829-1839), Pchery 15, matrika oddaných
Matrika (1844-1867), Pchery 17, matrika oddaných
Matrika (1870-1897), Pchery 46, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika zemřelých
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika zemřelých
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika zemřelých
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1827), Pchery 20, matrika zemřelých
Matrika (1830-1842), Pchery 21, matrika zemřelých
Matrika (1843-1871), Pchery 22, matrika zemřelých
Matrika (1871-1914), Pchery 56, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!