část obce Hospozín

Identifikace

ICZUJ: 532339
KODCOB: 045578
ID31: 7252
ID32: 7252
GPS: JTSK (Y, X): 757085, 1016385
S-42 (Y, X): 3441127.248, 5575459.027
UTM (Y, X): 441027.6427, 5573088.4990
Šířka/Délka: 50° 18' 25.0467625500", 14° 10' 18.6402610100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOSPOZÍN v r. 1869-1910 obec v okr. Slaný, v r. 1921-1950 obec v okr. Kralupy nad Vltavou, od r. 1961 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Hospozín

Nadřazená místa

obec Hospozín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1651-1678), Velvary 1, matrika narozených
Matrika (1654-1720), Zlonice 1, matrika narozených
Matrika (1674-1722), Kmetiněves 1, matrika narozených
Matrika (1723-1747), Kmetiněves 2, matrika narozených
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika narozených
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika narozených
Matrika vojenská (1765-1775), Kmetiněves 3, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 4, matrika narozených
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 4, matrika narozených
Matrika (1784-1813), Kmetiněves 5, matrika narozených
Matrika (1814-1844), Kmetiněves 6, matrika narozených
Matrika (1844-1871), Kmetiněves 7, matrika narozených
Matrika (1862-1876), ev. Ledčice 7, matrika narozených
Matrika (1872-1899), Kmetiněves 22, matrika narozených
Matrika (1876-1899), ev. Ledčice 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1676), Velvary 1, matrika oddaných
Matrika (1654-1721), Zlonice 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1722), Kmetiněves 1, matrika oddaných
Matrika (1723-1747), Kmetiněves 2, matrika oddaných
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika oddaných
Matrika vojenská (1765-1769), Kmetiněves 3, matrika oddaných
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 12, matrika oddaných
Matrika (1784-1835), Kmetiněves 13, matrika oddaných
Matrika (1836-1879), Kmetiněves 20, matrika oddaných
Matrika (1859-1897), ev. Ledčice 9, matrika oddaných
Matrika (1880-1900), Kmetiněves 27, matrika oddaných
Matrika (1652-1674), Velvary 1, matrika zemřelých
Matrika (1676-1722), Zlonice 1, matrika zemřelých
Matrika (1723-1747), Kmetiněves 2, matrika zemřelých
Matrika (1748-1770), Kmetiněves 3, matrika zemřelých
Matrika vojenská (1765-1770), Kmetiněves 3, matrika zemřelých
Matrika (1771-1784), Kmetiněves 16, matrika zemřelých
Matrika (1784-1835), Kmetiněves 17, matrika zemřelých
Matrika (1833-1895), ev. Ledčice 10, matrika zemřelých
Matrika (1836-1911), Kmetiněves 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!