část obce Hořešovičky

Identifikace

ICZUJ: 535150
KODCOB: 045128
ID31: 7251
ID32: 7251
GPS: JTSK (Y, X): 772823, 1017737
S-42 (Y, X): 3425691.403, 5572094.432
UTM (Y, X): 425598.0826, 5569725.2720
Šířka/Délka: 50° 16' 29.8912574800", 13° 57' 21.1025602900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOŘEŠOVIČKY v r. 1869-1890 pod názvem Malé Horešovice obec v okr. Slaný, v r. 1900-1910 pod názvem Malé Hořešovice obec v okr. Slaný, v r. 1921-1950 obec v okr. Slaný, v r. 1961-1990 část obce Hořešovice v okr. Kladno, od 24.11.1990 obec v okr. Kladno

Alternativní názvy

část obce Hořešovičky
část obce Malé Horešovice
část obce Malé Hořešovice
část obce Malé Hořešovice
část obce Malo-Horešovice
část obce Malohorešovice

Nadřazená místa

obec Hořešovičky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1654-1720), Zlonice 1, matrika narozených
Matrika (1674-1701), Kvílice 1, matrika narozených
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika narozených
Matrika (1784-1798), Hořešovice 1, matrika narozených
Matrika (1799-1842), Hořešovice 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1654-1721), Zlonice 1, matrika oddaných
Matrika (1673-1704), Kvílice 1, matrika oddaných
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika oddaných
Matrika (1723-1786), Zlonice 4, matrika oddaných
Matrika (1784-1798), Hořešovice 1, matrika oddaných
Matrika (1799-1856), Hořešovice 2, matrika oddaných
Matrika (1922-1928), čsl. Slaný 1, matrika oddaných
Matrika (1676-1722), Zlonice 1, matrika zemřelých
Matrika (1718-1755), Pozdeň 1, matrika zemřelých
Matrika (1784-1798), Hořešovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1799-1856), Hořešovice 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!