část obce Pastvina

Identifikace

ID31: 102416
ID32: 72416
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

PASTVINA v r. 1869 pod názvem Helldrot osada obce Schönbrunn v okr. Tachov, v r. 1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890 pod názvem Helldroth osada obce Schönbrunn v okr. Tachov, v r. 1900-1910 pod názvem Helldroht t. Helldroth osada obce Schönbrunn v okr. Tachov, v r. 1921-1930 pod názvem Helldroth osada obce Schönbrunn v okr. Tachov, v r. 1950 osada obce Studánka v okr. Tachov, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Helldroht
část obce Helldrot
část obce Helldroth
část obce Pastvina

Nadřazená místa

obec Studánka

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!