část obce Holousy

Identifikace

ICZUJ: 532118
KODCOB: 009296
ID31: 7229
ID32: 7229
GPS: JTSK (Y, X): 759172, 1028280
S-42 (Y, X): 3440586.892, 5563392.793
UTM (Y, X): 440487.5081, 5561027.1770
Šířka/Délka: 50° 11' 54.3813427900", 14° 9' 58.1594498800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Holousy

Nadřazená místa

obec Brandýsek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika narozených
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika narozených
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika narozených
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika narozených
Matrika (1771-1823), Pchery 5, matrika narozených
Matrika (1824-1831), Pchery 6, matrika narozených
Matrika (1832-1846), Pchery 7, matrika narozených
Matrika (1846-1894), Pchery 32, matrika narozených
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika oddaných
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika oddaných
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika oddaných
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1820), Pchery 14, matrika oddaných
Matrika (1827-1841), Pchery 15, matrika oddaných
Matrika (1843-1871), Pchery 16, matrika oddaných
Matrika (1871-1894), Pchery 47, matrika oddaných
Matrika (1894-1915), Pchery 62, matrika oddaných
Matrika (1908-1949), Pchery 63, matrika oddaných
Matrika (1703-1723), Pchery 1, matrika zemřelých
Matrika (1724-1738), Pchery 2, matrika zemřelých
Matrika (1738-1751), Pchery 3, matrika zemřelých
Matrika (1752-1770), Pchery 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1828), Pchery 20, matrika zemřelých
Matrika (1832-1840), Pchery 21, matrika zemřelých
Matrika (1845-1875), Pchery 23, matrika zemřelých
Matrika (1872-1903), Pchery 55, matrika zemřelých
Matrika (1903-1949), Pchery 64, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!