část obce Nouzov

Identifikace

ID31: 102180
ID32: 72180
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

NOUZOV v r. 1869 se jako osada neuvádí, v r. 1880 osada obce Dobré Pole v okr. Český Brod, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Vitice v okr. Kolín)

Alternativní názvy

část obce Nouzov

Nadřazená místa

obec Vitice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!