část obce Naháč

Identifikace

ID31: 102125
ID32: 72125
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

NAHÁČ v r. 1869 pod názvem Noháč osada obce Vranov v okr. Benešov, v r. 1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890 pod názvem Noháč osada obce Vranov v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Nahač t. Naháč osada obce Vranov v okr. Benešov, v r. 1921-1979 osada obce Vranov v okr. Benešov, 1.1.1980-10.4.2003 se jako část obce neuvádí, od 11.4.2003 část obce Vranov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Naháč
část obce Noháč

Nadřazená místa

obec Vranov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!