část obce Malý Valštejn

Identifikace

ID31: 101952
ID32: 71952
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

MALÝ VALŠTEJN v r. 1869 pod názvem Malý Waldstein osada obce Waldstein v okr. Krnov, v r. 1880 pod názvem Malý Walštein osada obce Walštein v okr. Krnov, v r. 1890 pod názvem Klein-Wallstein osada obce Wallstein v okr. Krnov, v r. 1900-1910 pod názvem Kleinwallstein osada obce Wallstein v okr. Krnov, v r. 1921-1930 osada obce Valštejn v okr. Krnov, v r. 1950 osada obce Hynčice v okr. Krnov, v dalších letech viz Valštejn

Alternativní názvy

část obce Kleinwallstein / Klein-Wallstein
část obce Malý Valštejn
část obce Malý Waldstein
část obce Malý Walštein

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!