část obce Machovice

Identifikace

ID31: 101890
ID32: 71890
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

MACHOVICE v r. 1869-1910 osada obce Spolí v okr. Krumlov, v r. 1921-1950 osada obce Spolí v okr. Český Krumlov, v r. 1961-1972 část obce Přídolí v okr. Český Krumlov, k 1.1.1973 jako část obce zanikla

Alternativní názvy

část obce Machovice

Nadřazená místa

obec Přídolí

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!