část obce Lubník

Identifikace

ID31: 101853
ID32: 71853
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

LUBNÍK v r. 1869 obec v okr. Žamberk, v r. 1880-1910 osada obce Mistrovice v okr. Žamberk, v r. 1921 osada obce Jablonné nad Orlicí v okr. Žamberk, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Lubník

Nadřazená místa

obec Jablonné nad Orlicí

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!