část obce Lhotka

Identifikace

ID31: 101731
ID32: 71731
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

LHOTKA v r. 1869-1910 osada obce Kosová Hora v okr. Sedlčany, v r. 1921 osada obce Kosova Hora v okr. Sedlčany, v r. 1930 osada obce Červený Hrádek v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Sedlčany v okr. Sedlčany, v r. 1961-1981 část obce Sedlčany v okr. Příbram, od 1.1.1982 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

část obce Lhotka

Nadřazená místa

obec Sedlčany

Podřazená místa

Prameny

matrika (1795-1819), M23KH / 15, matrika narozených
matrika (1818-1860), M23KH / 16, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!