část obce Leopold

Identifikace

ID31: 101696
ID32: 71696
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

LEOPOLD v r. 1869 osada obce Heřmanovy Sejfy v okr. Vrchlabí, v r. 1880-1890 osada obce Heřmanovy Sejfy t. Mýdlo v okr. Vrchlabí, v r. 1900-1930 osada obce Heřmanovy Sejfy v okr. Vrchlabí, v r. 1950 osada obce Rudník v okr. Vrchlabí, v r. 1961-1980 část obce Rudník v okr. Trutnov, od 1.3.1980 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

část obce Leopold

Nadřazená místa

obec Rudník

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!