část obce Kuní

Identifikace

ID31: 101659
ID32: 71659
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KUNÍ v r. 1869-1910 pod názvem Kain obec v okr. Jindřichův Hradec, v r. 1921-1930 obec v okr. Jindřichův Hradec, v dalších letech se jako osada neuvádí (součást obce Staré Město pod Landštejnem v okr. Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Kain
část obce Kuní

Nadřazená místa

obec Staré Město pod Landštejnem

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!