část obce Krnovské předměstí

Identifikace

ID31: 101621
ID32: 71621
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KRNOVSKÉ PŘEDMĚSTÍ v r. 1869 pod názvem Jägerndorfer Vorstadt osada obce Bruntál v okr. Bruntál, v r. 1880-1890 osada obce Bruntál v okr. Bruntál, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Jägerndorfer Vorstadt
část obce Krnovské předměstí

Nadřazená místa

obec Bruntál

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!