část obce Kravařov

Identifikace

ID31: 101611
ID32: 71611
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KRAVAŘOV v r. 1869 osada obce Suché Lazce v okr. Opava, v r. 1880 pod názvem Hadrunek osada obce Suché Lazce v okr. Opava, v r. 1890-1970 osada obce Suché Lazce v okr. Opava, 1.2.1970-31.12.1974 část obce Opava v okr. Opava, 1.1.1975-31.12.1978 se jako část obce neuvádí, 1.1.1979-31.12.1979 část obce Opava v okr. Opava, od 1.1.1980 se jako část obce neuvádí (součást městské části Komárov obce Opava v okr. Opava)

Alternativní názvy

část obce Hadrunek
část obce Kravařov

Nadřazená místa

obec Opava

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!