část obce Kostelec

Identifikace

ID31: 101554
ID32: 71554
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KOSTELEC v r. 1869-1890 obec v okr. Krnov, v r. 1900 pod názvem Weisskirch obec v okr. Krnov, v r. 1910 pod názvem Weiskirch obec v okr. Krnov, v r. 1921 osada obce Krnov v okr. Krnov, v dalších letech se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

část obce Kostelec
část obce Weiskirch
část obce Weisskirch

Nadřazená místa

obec Jägerndorf
obec Krnov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!