část obce Neumětely

Identifikace

ICZUJ: 531588
KODCOB: 104205
ID31: 7154
ID32: 7154
GPS: JTSK (Y, X): 773764, 1065065
S-42 (Y, X): 3430845.734, 5525030.824
UTM (Y, X): 430750.3186, 5522680.8280
Šířka/Délka: 49° 51' 9.1497640420", 14° 2' 11.9994414500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NEUMĚTELY v r. 1869-1950 obec v okr. Hořovice, od r. 1961 obec v okr. Beroun

Alternativní názvy

část obce Neumětely

Nadřazená místa

obec Neumětely

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1649-1677), Hořovice 1a, matrika narozených
Matrika (1657-1708), Lochovice 1, matrika narozených
matrika (1678-1710), Borek 1, matrika narozených
matrika (1680-1699), Borek 1, matrika narozených
Matrika (1697-1720), Bezdědice 1, matrika narozených
Matriky (1704-1765), Dobřichovice 2, matrika narozených
Matrika (1727-1761), Lochovice 3, matrika narozených
Matrika (1734-1757), Bezdědice 3, matrika narozených
Matrika (1765-1839), Neumětely 1, matrika narozených
Matrika (1840-1869), Neumětely 2, matrika narozených
Matrika (1870-1896), Neumětely 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1649-1678), Hořovice 1a, matrika oddaných
Matrika (1668-1708), Lochovice 1, matrika oddaných
Matrika (1697-1720), Bezdědice 1, matrika oddaných
matrika (1702-1702), Borek 1, matrika oddaných
matrika (1708-1710), Borek 1, matrika oddaných
Matrika (1708-1726), Lochovice 2, matrika oddaných
Matrika (1708-1727), Lochovice 2, matrika oddaných
Matrika (1727-1781), Lochovice 3, matrika oddaných
Matrika (1734-1757), Bezdědice 3, matrika oddaných
Matrika (1765-1869), Neumětely 3, matrika oddaných
Matrika (1670-1678), Hořovice 1a, matrika zemřelých
matrika (1686-1687), Borek 1, matrika zemřelých
Matrika (1700-1720), Bezdědice 1, matrika zemřelých
Matrika (1708-1727), Lochovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1727-1781), Lochovice 3, matrika zemřelých
Matrika (1734-1757), Bezdědice 3, matrika zemřelých
Matrika (1765-1869), Neumětely 4, matrika zemřelých
Matrika (1870-1895), Neumětely 6, matrika zemřelých
Matrika (1870-1900), Počaply 20, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1765-1949), Neumětely 7, index k matrice
Index k matrice oddaných a zemřelých - Z (1765-1949), Neumětely 8, index k matrice
Index k matrice oddaných a zemřelých - O (1765-1949), Neumětely 8, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!