část obce Komárovské Chaloupky

Identifikace

ID31: 101533
ID32: 71533
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KOMÁROVSKÉ CHALOUPKY v r. 1869-1950 se jako osada neuvádí, v r. 1961-1970 část obce Komárov v okr. Opava, od 1.2.1970 část obce Opava v okr. Opava (součást městské části Podvihov)

Alternativní názvy

část obce Komárovské Chaloupky

Nadřazená místa

obec Opava

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!