část obce Karlovka

Identifikace

ID31: 101445
ID32: 71445
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KARLOVKA v r. 1869-1930 pod názvem Karlseck osada obce Chotěvice v okr. Vrchlabí, v r. 1950 osada obce Chotěvice v okr. Vrchlabí, v r. 1961-1980 část obce Chotěvice v okr. Trutnov, od 1.3.1980 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

část obce Karlovka
část obce Karlseck

Nadřazená místa

obec Chotěvice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!