část obce Karlov

Identifikace

ID31: 101437
ID32: 71437
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KARLOV v r. 1869 osada obce Všemyslice t. Šemeslice v okr. Týn nad Vltavou, v dalších letech viz Karlov I, Karlov II

Alternativní názvy

část obce Karlov

Nadřazená místa

obec Všemyslice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1756-1784), 5859, matrika narozených
Matrika (1784-1787), 5860, matrika narozených
Matrika (1788-1799), 5861, matrika narozených
Matrika (1800-1827), 5862, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1828-1862), 5863, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1863-1889), 5864, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1756-1784), 5859, matrika oddaných
Matrika (1784-1787), 5860, matrika oddaných
Matrika (1788-1824), 5865, matrika oddaných
Matrika (1824-1840), 5866, matrika oddaných
Matrika (1840-1896), 5867, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), 5859, matrika zemřelých
Matrika (1784-1787), 5860, matrika zemřelých
Matrika (1788-1823), 5868, matrika zemřelých
Matrika (1824-1840), 5866, matrika zemřelých
Matrika (1840-1873), 5869, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1756-1914), 5870, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!