část obce Karlov ii

Identifikace

ID31: 101436
ID32: 71436
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KARLOV II v r. 1869 viz Karlov, v r. 1880-1900 pod názvem Karlov II. díl osada obce Albrechtice v okr. Týn nad Vltavou, v r. 1910-1930 osada obce Albrechtice v okr. Týn nad Vltavou, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Všemyslice v okr. České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Karlov ii

Nadřazená místa

obec Všemyslice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!