část obce Karlín

Identifikace

ID31: 101433
ID32: 71433
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

KARLÍN v r. 1869-1910 pod názvem Karolinenhof osada obce Dolní Jadruše v okr. Planá, v r. 1921-1930 osada obce Dolní Jadruž v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Dolní Jadruž v okr. Mariánské Lázně, v r. 1961-1976 část obce Planá v okr. Tachov, od 30.4.1976 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

část obce Karlín
část obce Karolinenhof

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!