část obce Ježník

Identifikace

ID31: 101377
ID32: 71377
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

JEŽNÍK v r. 1869 pod názvem Ježnik osada obce Kostelec v okr. Krnov, v r. 1880 osada obce Kostelec v okr. Krnov, v r. 1890 pod názvem Mössnig osada obce Kostelec v okr. Krnov, v r. 1900 pod názvem Mössnig osada obce Weisskirch v okr. Krnov, v r. 1910 pod názvem Mösnig osada obce Jägerndorf v okr. Krnov, v r. 1921-1950 osada obce Krnov v okr. Krnov, v r. 1961-1978 část obce Krnov v okr. Bruntál, od 1.1.1979 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

část obce Ježník
část obce Mösnig
část obce Mössnig

Nadřazená místa

obec Jägerndorf
obec Krnov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!