část obce Jekov

Identifikace

ID31: 101350
ID32: 71350
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

JEKOV v r. 1869-1910 osada obce Višetice v okr. Tábor, v r. 1921-1930 osada obce Vyšetice v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Vyšetice v okr. Votice, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Zvěstov v okr. Benešov)

Alternativní názvy

část obce Jekov

Nadřazená místa

obec Zvěstov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1674-1710), 7769, matrika narozených
Matrika (1688-1719), 7770, matrika narozených
Matrika (1743-1761), 7772, matrika narozených
Matrika (1762-1784), 7774, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1674-1709), 7769, matrika oddaných
Matrika (1693-1720), 7770, matrika oddaných
Matrika (1743-1761), 7772, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), 7774, matrika oddaných
Matrika (1677-1709), 7769, matrika zemřelých
Matrika (1691-1720), 7770, matrika zemřelých
Matrika (1743-1761), 7772, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), 7774, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!