část obce Janovice (městys)

Identifikace

ID31: 101324
ID32: 71324
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

JANOVICE (MĚSTYS) v r. 1869 pod názvem Janovice (město) osada obce Janovice v okr. Sedlčany, v r. 1880-1890 osada obce Janovice v okr. Sedlčany, v dalších letech viz Vrchotovy Janovice

Alternativní názvy

část obce Janovice (městys)

Nadřazená místa

obec Vrchotovy Janovice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!