část obce Choltice

Identifikace

ID31: 101291
ID32: 71291
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

CHOLTICE v r. 1869 pod názvem Chottitz osada obce Jestkovice v okr. Opava, v r. 1880-1900 osada obce Jestkovice v okr. Opava, v r. 1910-1930 osada obce Jezdkovice v okr. Opava, v r. 1950-1978 osada obce Litultovice v okr. Opava, od 1.1.1979 se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

část obce Choltice
část obce Chottitz

Nadřazená místa

obec Litultovice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!