část obce Hradec

Identifikace

ID31: 101202
ID32: 71202
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

HRADEC v r. 1869-1890 osada obce Michov v okr. Strakonice, v r. 1900-1910 osada obce Míchov v okr. Strakonice, v r. 1921-1950 osada obce Krty v okr. Strakonice, v r. 1961-1997 se jako část obce neuvádí, od 1.7.1997 viz Krty-Hradec

Alternativní názvy

část obce Hradec

Nadřazená místa

obec Krty-Hradec

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1688-1759), 4756, matrika narozených
Matrika (1760-1784), 4757, matrika narozených
Matrika (1784-1810), 4758, matrika narozených
Matrika (1810-1822), 4759, matrika narozených
Matrika (1822-1835), 4760, matrika narozených
Matrika (1835-1856), 4761, matrika narozených
Matrika (1857-1883), 4762, matrika narozených
Matrika (1884-1909), 4763, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1688-1759), 4756, matrika oddaných
Matrika (1760-1783), 4757, matrika oddaných
Matrika (1784-1810), 4764, matrika oddaných
Matrika (1810-1835), 4765, matrika oddaných
Matrika (1835-1868), 4766, matrika oddaných
Matrika (1720-1759), 4767, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), 4768, matrika zemřelých
Matrika (1784-1810), 4769, matrika zemřelých
Matrika (1810-1835), 4770, matrika zemřelých
Matrika (1835-1866), 4771, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!