část obce Horní Víska

Identifikace

ID31: 101166
ID32: 71166
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ VÍSKA v r. 1869-1890 pod názvem Horní Véska osada obce Staň v okr. Teplá, v r. 1900-1910 pod názvem Horní Véska osada obce Staň v okr. Planá, v r. 1921-1930 osada obce Stan v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Stan v okr. Mariánské Lázně, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Lestkov v okr. Tachov)

Alternativní názvy

část obce Horní Véska
část obce Horní Víska

Nadřazená místa

obec Lestkov

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!