část obce Horní Kšely

Identifikace

ID31: 101110
ID32: 71110
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

HORNÍ KŠELY v r. 1869-1930 osada obce Dolní Kšely v okr. Český Brod, v dalších letech viz Kšely

Alternativní názvy

část obce Horní Kšely

Nadřazená místa

obec Kšely

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!