část obce Hněvkovice na pravém břehu Vltavy

Identifikace

ID31: 101052
ID32: 71052
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

HNĚVKOVICE NA PRAVÉM BŘEHU VLTAVY v r. 1869-1890 pod názvem Hněvkovice osada obce Dobšice v okr. Týn nad Vltavou, v r. 1900-1921 osada obce Dobšice v okr. Týn nad Vltavou, v r. 1930-1950 osada obce Třitim v okr. Týn nad Vltavou, v dalších letech se jako osada neuvádí (součást obce Týn nad Vltavou v okr. České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Hněvkovice
část obce Hněvkovice na pravém břehu Vltavy

Nadřazená místa

obec Týn nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!