část obce Havránka

Identifikace

ID31: 101014
ID32: 71014
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

HAVRÁNKA v r. 1869 pod názvem Rabenhütte osada obce Vltavice v okr. Prachatice, v r. 1880-1930 pod názvem Rabenhütte osada obce Horní Vltavice v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Horní Vltavice v okr. Vimperk, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Havránka
část obce Rabenhütte

Nadřazená místa

obec Horní Vltavice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!