část obce Filířovice

Identifikace

ID31: 100926
ID32: 70926
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

FILÍŘOVICE v r. 1869 osada obce Novoles v okr. Dvůr Králové, v r. 1880 osada obce Novolesy v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1910 osada obce Novolesy v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1921-1950 osada obce Nové Lesy v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1961-1980 část obce Nové Lesy v okr. Trutnov, od 1.1.1981 se jako část obce neuvádí (součást obce Bílá Třemešná v okr. Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Buzdaře
část obce Filířovice

Nadřazená místa

obec Bílá Třemešná

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!