část obce Rovinky

Identifikace

ID31: 100803
ID32: 70803
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ROVINKY v r. 1869-1880 pod názvem Rovinka osada obce Lipnice v okr. Dvůr Králové, v r. 1890-1910 pod názvem Rovinka osada obce Lipnice v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1921-1950 osada obce Lipnice v okr. Dvůr Králové nad Labem, v r. 1961-1980 část obce Lipnice v okr. Trutnov, k 1.1.1981 jako část obce zanikla (součást obce Dvůr Králové nad Labem v okr. Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Rovinka
část obce Rovinky

Nadřazená místa

obec Dvůr Králové nad Labem

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!