část obce Dubový dvůr

Identifikace

ID31: 100711
ID32: 70711
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

DUBOVÝ DVŮR v r. 1869-1950 se jako osada neuvádí, v r. 1961-1980 část obce Horní Žďár v okr. Trutnov, od 1.3.1980 se jako část obce neuvádí (součást obce Hajnice v okr. Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Dubový dvůr

Nadřazená místa

obec Hajnice

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!