část obce Beroun-Centrum

Identifikace

ICZUJ: 531057
KODCOB: 401862
ID31: 7070
ID32: 7070
GPS: JTSK (Y, X): 769499, 1053162
S-42 (Y, X): 3433544.568, 5537385.473
UTM (Y, X): 433448.0531, 5535030.4470
Šířka/Délka: 49° 57' 50.0677091700", 14° 4' 19.4196975300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BEROUN-CENTRUM v r. 1869-1979 viz Beroun, od 1.1.1980 část obce Beroun v okr. Beroun

Alternativní názvy

část obce Beroun-Centrum

Nadřazená místa

obec Beroun

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1934), Nezabudice 17, matrika zemřelých
Matrika (1906-1916), Slaný 59, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!