obec Kněžmost

Identifikace

ICZUJ: 536041
KODOB: 067059
ID31: 707
ID32: 707
GPS: JTSK (Y, X): 693317, 1004539
S-42 (Y, X): 3502847.362, 5595407.510
UTM (Y, X): 502722.6289, 5593028.8610
Šířka/Délka: 50° 29' 21.2384451100", 15° 2' 18.1710359900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Kněžmost

Nadřazená místa

okres Mladá Boleslav

Podřazená místa

část obce Auhelnice
část obce Bejcina
část obce Bejcina
část obce Bejčina
část obce Bor
část obce Borek spectat Nasilnicium
část obce Býčina
část obce býčinský mlýn
část obce Čížovka
část obce Čižovka
část obce Drhlena
část obce Drhleny
část obce Furstenbruck
část obce gaza u Boru
část obce gazas u Boru dicta
část obce Hrubý Soleč
část obce Chlumín
část obce Kamenice
část obce Kněžmost
část obce Kněžnimost
část obce Kněžninmost
část obce Kněžninmost
část obce Koperník
část obce Koprník
část obce Koprník-Násedlnice
část obce Koprník-Násilnice
část obce Lidkovice
část obce Lidkovice
část obce Litkovic
část obce Lítkovice
část obce Lítkovice
část obce Lítkovice
část obce Loučný Mlýn (Kněžmost)
část obce Loučný Mlýn, mlýn
část obce Lytkowice
část obce Malé Bratřice
část obce Malobratřice
část obce Malý Solec
část obce Malý Soleč
část obce Mlýn Loučný
část obce Násedlnice
část obce Náselnice
část obce Náselnice
část obce náselnický dvůr
část obce Násilnice
část obce Násilnice
část obce Ouhelnice
část obce Písek (Kněžmost)
část obce Skalka(Kněžmost)
část obce Solec
část obce Solec-Malobratřice
část obce Soleček
část obce Srbsko
část obce Suhrovice
část obce Suchrovice
část obce Úhelnice
část obce Uhelnice
část obce Veliký Soleč
část obce Velký Solec
část obce Velký Soleč
část obce z Boru
část obce ze zámku klášterskýho
část obce Žaboklik
část obce Žabokliky (Kněžmost-Úhelnice)
část obce Žantov
část obce Žižovka
katastrální území Kněžmost
katastrální území Koprník
katastrální území Lítkovice u Kněžmostu
katastrální území Malobratřice
katastrální území Násedlnice
katastrální území Solec
katastrální území Srbsko
katastrální území Suhrovice
katastrální území Úhelnice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!