část obce Vlastišov

Identifikace

ICZUJ: 531049
KODCOB: 193861
ID31: 7068
ID32: 7068
GPS: JTSK (Y, X): 721620, 1095497
S-42 (Y, X): 3486478.179, 5501557.058
UTM (Y, X): 486360.1120, 5499216.6230
Šířka/Délka: 49° 38' 43.2333929000", 14° 48' 39.8276798600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLASTIŠOV v r. 1869-1890 osada obce Zvěstov v okr. Sedlčany, v r. 1900-1910 pod názvem Lastišov osada obce Zvěstov v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Zvěstov v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Zvěstov v okr. Votice, od r. 1961 část obce Zvěstov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Lastišov
část obce Vlastišov

Nadřazená místa

obec Zvěstov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1732-1749), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.nemanž. (1738-1756), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1750-1770), Šlapánov 3, matrika narozených
Matrika narozených (1800-1831), Šlapánov 8, matrika narozených
Matrika narozených (1832-1844), Šlapánov 9, matrika narozených
Matrika narozených (1845-1864), Šlapánov 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1736-1761), Šlapánov 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1759-1771), Šlapánov 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1844), Šlapánov 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1844-1863), Šlapánov 14, matrika oddaných
Matrika (1865-1902), Šlapánov 21, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1734-1755), Šlapánov 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1755-1771), Šlapánov 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1843), Šlapánov 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1843-1864), Šlapánov 17, matrika zemřelých
Matrika (1865-1909), Šlapánov 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!