část obce Otradov

Identifikace

ICZUJ: 531049
KODCOB: 401773
ID31: 7064
ID32: 7064
GPS: JTSK (Y, X): 722500, 1099900
S-42 (Y, X): 3486171.890, 5497076.991
UTM (Y, X): 486053.9476, 5494738.3810
Šířka/Délka: 49° 36' 18.2004170400", 14° 48' 25.1335696700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OTRADOV v r. 1869-1890 osada obce Libouň v okr. Benešov, v r. 1900-1910 pod názvem Ostradov t. Otradov osada obce Libouň v okr. Benešov, v r. 1921-1930 osada obce Libouň v okr. Benešov, v r. 1950 osada obce Libouň v okr. Vlašim, v r. 1961-1979 část obce Libouň v okr. Benešov, od 1.1.1980 část obce Zvěstov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Ostradov
část obce Otradov
část obce Vodradov

Nadřazená místa

obec Zvěstov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1656), 5628, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1674-1710), Šebířov 1, matrika narozených
Matrika (1674-1710), 7769, matrika narozených
Matrika (1688-1719), 7770, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1688-1719), Šebířov 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N (1714-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika (1714-1742), 7771, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. -N nemanž. (1719-1742), Šebířov 3, matrika narozených
Matrika (1743-1761), 7772, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř.- N nemanž. (1743-1761), Šebířov 4, matrika narozených
Matrika (1762-1784), 7774, matrika narozených
Matrika nar.,odd. a zemř. - N (1762-1784), Šebířov 6, matrika narozených
Matrika (1787-1885), Zlaté Hory 7, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1674-1709), Šebířov 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1709), 7769, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. -O (1693-1720), Šebířov 2, matrika oddaných
Matrika (1693-1720), 7770, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. -O (1714-1742), Šebířov 3, matrika oddaných
Matrika (1714-1742), 7771, matrika oddaných
Matrika (1743-1761), 7772, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř.- O (1743-1761), Šebířov 4, matrika oddaných
Matrika nar.,odd. a zemř. - O (1762-1784), Šebířov 6, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), 7774, matrika oddaných
Matrika (1788-1886), Zlaté Hory 7, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1677-1709), Šebířov 1, matrika zemřelých
Matrika (1677-1709), 7769, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. -Z (1691-1720), Šebířov 2, matrika zemřelých
Matrika (1691-1720), 7770, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. -Z (1714-1742), Šebířov 3, matrika zemřelých
Matrika (1714-1742), 7771, matrika zemřelých
Matrika (1743-1761), 7772, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř.- Z (1743-1761), Šebířov 4, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), 7774, matrika zemřelých
Matrika nar.,odd. a zemř. - Z (1762-1784), Šebířov 6, matrika zemřelých
Matrika (1790-1886), Zlaté Hory 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!