část obce Dolní Sedliště

Identifikace

ID31: 100639
ID32: 70639
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ SEDLIŠTĚ v r. 1869-1930 osada obce Vysoké Sedliště v okr. Planá, v r. 1950 osada obce Vysoké Sedliště v okr. Mariánské Lázně, v r. 1961-1979 část obce Planá v okr. Tachov, od 1.1.1980 se jako část obce neuvádí

Alternativní názvy

část obce Dolní Sedliště

Nadřazená místa

obec Planá

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!