část obce Ondřejovec

Identifikace

ICZUJ: 531049
KODCOB: 401757
ID31: 7063
ID32: 7063
GPS: JTSK (Y, X): 722300, 1094300
S-42 (Y, X): 3485649.758, 5502656.742
UTM (Y, X): 485532.0277, 5500315.8600
Šířka/Délka: 49° 39' 18.7576522000", 14° 47' 58.3881970100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ONDŘEJOVEC v r. 1869-1910 pod názvem Ondřejoves osada obce Zvěstov v okr. Sedlčany, v r. 1921-1930 osada obce Zvěstov v okr. Sedlčany, v r. 1950 osada obce Zvěstov v okr. Votice, od r. 1961 část obce Zvěstov v okr. Benešov

Alternativní názvy

část obce Ondřejovec
část obce Ondřejoves

Nadřazená místa

obec Zvěstov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1630), Benešov 1, matrika narozených
Matrika (1648-1654), Vlašim 1, matrika narozených
Matrika (1651-1653), Benešov 2, matrika narozených
Matrika (1660-1685), Louňovice 1, matrika narozených
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1686-1732), Šlapánov 1, matrika narozených
Matrika (1708-1718), Benešov 4, matrika narozených
Matrika (1719-1736), Benešov 5, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1732-1749), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika (1737-1757), Benešov 6, matrika narozených
Matrika nar.nemanž. (1738-1756), Šlapánov 2, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1750-1770), Šlapánov 3, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1760-1788), Šlapánov 4, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1790-1800), Šlapánov 6, matrika narozených
Matrika narozených (1800-1827), Šlapánov 8, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1864), Šlapánov 10, matrika narozených
Matrika (1865-1899), Šlapánov 19, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1633), Benešov 2, matrika oddaných
Matrika (1648-1655), Valšim 1, matrika oddaných
Matrika (1664-1684), Louňovice 1, matrika oddaných
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1686-1731), Šlapánov 1, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1736-1761), Šlapánov 2, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1759-1771), Šlapánov 3, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1760-1788), Šlapánov 4, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1790-1799), Šlapánov 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1844), Šlapánov 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1845-1858), Šlapánov 14, matrika oddaných
Matrika (1865-1902), Šlapánov 21, matrika oddaných
Matrika (1624-1633), Benešov 2, matrika zemřelých
Matrika (1673-1684), Louňovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1685-1719), Louňovice 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1686-1724), Šlapánov 1, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1734-1755), Šlapánov 2, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1755-1771), Šlapánov 3, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1760-1784), Šlapánov 4, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1789-1796), Šlapánov 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1843), Šlapánov 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1844-1864), Šlapánov 17, matrika zemřelých
Matrika (1865-1909), Šlapánov 22, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!