část obce Dolní Jelčany

Identifikace

ID31: 100590
ID32: 70590
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ JELČANY v r. 1869-1950 osada obce Horní Jelčany v okr. Kolín, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Bečváry v okr. Kolín)

Alternativní názvy

část obce Dolní Jelčany

Nadřazená místa

obec Bečváry

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!