část obce Dolní Černá Studnice 1. díl

Identifikace

ID31: 100571
ID32: 70571
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ ČERNÁ STUDNICE 1. DÍL v r. 1869-1890 pod názvem Černá Studnice osada obce Hutí v okr. Jablonec, v r. 1900 pod názvem Černá Studnice 1. díl osada obce Hutí v okr. Jablonec, v r. 1910 pod názvem Černá Studnice 1. díl osada obce Hutí v okr. Jablonec nad Nisou, v r. 1921-1930 osada obce Huť v okr. Jablonec nad Nisou, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Černá Studnice
část obce Černá Studnice 1. díl
část obce Dolní Černá Studnice 1. díl

Nadřazená místa

obec Pěnčín

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!