část obce Dolany

Identifikace

ID31: 100558
ID32: 70558
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

DOLANY v r. 1869 obec v okr. Stříbro, v r. 1880-1910 osada obce Rajová v okr. Stříbro, v r. 1921 osada obce Rájov v okr. Stříbro, v r. 1930-1950 obec v okr. Stříbro, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Pňovany v okr. Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Dolany

Nadřazená místa

obec Pňovany

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!