část obce Michalov

Identifikace

ID31: 100502
ID32: 70502
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

MICHALOV v r. 1869-1890 osada obce Stachov v okr. Sušice, v dalších letech se jako osada neuvádí

Alternativní názvy

část obce Michalov

Nadřazená místa

obec Stachy

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1813-1838), 7340, matrika narozených
Matrika (1838-1864), 7341, matrika narozených
Matrika (1864-1882), 7342, matrika narozených
Matrika (1883-1897), 7343, matrika narozených
Matrika (1897-1906), 7344, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1814-1865), 7347, matrika oddaných
Matrika (1865-1907), 7348, matrika oddaných
Matrika (1811-1853), 7350, matrika zemřelých
Matrika (1853-1876), 7351, matrika zemřelých
Matrika (1877-1902), 7352, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1787-1881), 7354, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!